Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

Barnehagelærerutdanningen
Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.