3 - Lesing i fagene - hva kan lærere gjøre når elever strever med å lese riktig?

For nyankomne elever kan enkelte deler av det å mestre lesing som grunnleggende ferdighet være utfordrende, som å lese ord og setninger riktig og forstå innholdet. I denne episoden utdyper Vigdis Refsahl hvordan lærere kan følge med på om elevene leser riktig, hva de bør være spesielt oppmerksomme på og hva de kan gjøre.

Leseopplæring for nyankomne unge og voksne.

NAFO presenterer her seks undervisningsfilmer om lesing, som er laget i samarbeid med Vigdis Refsahl, for lærere på ungdomstrinnet, videregående opplæring og voksenopplæringen.