4 av 4 - Kritisk Tenkning: Margareth Sandvik

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Del 4 i WORKSHOP KRITISK TENKNING I FORNYELSEN AV KUNNSKAPSLØFTET.

Margareth Sandvik (OsloMet) om argumentasjon og hvorfor dette er en del av kritisk tenkning.