5 av 11 - Epidemiologi: Tallenes tale

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.
Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.