6 av 11 - Epidemiologi: Eksposisjon og utfall

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.
Begrepene "eksposisjon" og "utfall" henger sammen og blir forklart her. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.