Anatomiske plan og posisjoner

Tora Fjeld Homme forklarer kroppens koordinatsystem. Anatomiske plan og posisjoner som brukes i medisin og helsefagene.