Artikkelanalyse

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave