Barn i forskjellige aldre

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Psykiater og universitetslektor Anne Kristine Bergen snakker om barns utvikling i forskjellige alderstrinn.