Barnehagelærerstudenter på Nærsnes

Film til engelske nettsider om barnehagelærerstudenter som deltar i et kurs på Nærsnes, og setter opp et skuespill i naturen.