Uenighetsfellesskap

I denne filmen snakker Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, om uenighetsfellesskap.

Miniforelesningen er del av kompetansetiltak om kulturelt mangfold for lærere og skoleledere i grunn- og videregående skoler.

Filmen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.