Bli noe som betyr noe

Studer ved Norges nye universitet!