Hjemmeeksamen

Har du spørsmål til hvordan hjemmeeksamen leveres i Inspera? Denne videoen viser deg hvordan!

For mer informasjon: https://student.oslomet.no/hjemmeeksamen