Bruk av fullpipette

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.