Digitale verktøy og utforming av bacheloroppgaver

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.