Enkelt forlik i glass

Viser hvordan vi utfører enkelt forlik i glass.