Tagget med transfusjonsmedisin

Enkelt forlik i glass

107 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi utfører enkelt forlik i glass.

Enkelt og utvidet forlik i glass

128 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi utfører enkelt og utvidet forlik i glass

RhD typing

118 views 29. juni 2020

Viser utførelse av Rh(D)-typing i glass.

Antistoffscreening

121 views 29. juni 2020

Viser antistoffscreening og om fibrin som feilkilde på gelkort.

Antistoffindentifisering - flere antistoffer

88 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi går frem for å identifisere flere antistoffer ved hjelp av et antigram

Antistoffidentifikasjon - introduksjon av skjema

107 views 29. juni 2020

Viser introduksjon til hva et antigram er og forklaring av hvordan vi bruker et antigram.