Enkelt og utvidet forlik i glass

Viser hvordan vi utfører enkelt og utvidet forlik i glass