EO - Ergoterapi- og ortopediingeniørfag

Det funker faktisk å jobbe sammen

902 views 23. mars 2020

Publisert 2020 Samtale med helsefag studenter som deler av sine erfaringer og refleksjoner etter praksis med tverrprofesjonelt samarbeid. Filmen er et samarbeid mellom OsloMet og Sunnaas sykehus HF. Filmen inngår i en digital kurspakke for studenter, lærere og veiledere om tverrprofesjonelt samarbeid, utviklet av lærere fra tre ulike...

Å jobbe som brobyggerstipendiat

490 views 13. februar 2020

Publisert 2020 Stipendiat og ergoterapeut Ruth-Ellen Slåtsveen forteller om sitt arbeid som brobyggerstipendiat ved OsloMet.

Sammenheng mellom arbeid og helse

1.386 views 9. august 2018

Publisert 2018 Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.

Peter F. Hjort - Activity for the elderly

661 views 10. august 2017

Published 2015

Peter F. Hjort - On aging and old age

648 views 10. august 2017

Published 2015

Peter F. Hjort - Caring for the dying

671 views 10. august 2017

Published 2015

Peter F. Hjort - My own aging

731 views 10. august 2017

Published 2015

Peter F. Hjort - Old age: the spiritual dimension

567 views 10. august 2017

Published 2015

Peter F. Hjort - Work and the elderly

803 views 10. august 2017

Published 2015

Peter F. Hjort - Asymmetri

471 views 29. september 2015

Publisert 2015

Peter F. Hjort - Beslutninger

454 views 29. september 2015

Publisert 2015

Peter F. Hjort - Grepet

536 views 29. september 2015

Publisert 2015