Sammenheng mellom arbeid og helse

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.