Erfaringer med nettveiledning

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Camilla Foss og Nina Bjerketveit Ødegaard deler erfaringer ved bruk av nettveiledning.