Ergoterapi- og ortopediingeniørfag

Det funker faktisk å jobbe sammen

232 views 23. mars 2020

Samtale med helsefag studenter som deler av sine erfaringer og refleksjoner etter praksis med tverrprofesjonelt samarbeid. Filmen er et samarbeid mellom OsloMet og Sunnaas sykehus HF. Filmen inngår i en digital kurspakke for studenter, lærere og veiledere om tverrprofesjonelt samarbeid, utviklet av lærere fra tre ulike utdanninger ved fakultet...

Å jobbe som brobyggerstipendiat

205 views 13. februar 2020

Stipendiat og ergoterapeut Ruth-Ellen Slåtsveen forteller om sitt arbeid som brobyggerstipendiat ved OsloMet.