Få oversikt

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å få oversikt over studiet man skal ta.