Hvordan installere EndNote?

Informasjonsvideo om hvordan man som OsloMet-student installerer referanseverktøyet EndNote.