Forskningsformidling

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.