Grunnleggende begreper i statistikk

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)