Harald Jarning snakker med seniorer: Per Østerud, sesjon 3

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.