Hensyn til personer

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.