Heterofile antistoffer i immunoassay - 4/4

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Video 4 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer hvilke krav bioingeniører bør stille til leverandør av apparat.