HV - Helsevitenskap

8/11 Epidemiologi: Generaliserbarhet

1.722 views 8. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan kan vi vite at noe er sant? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

MAPSD4100 PROFREL Arbeidskrav

37 views 22. oktober 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Work and the elderly

647 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Old age: the spiritual dimension

455 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - My own aging

610 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Caring for the dying

483 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - On aging and old age

538 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Activity for the elderly

527 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Heterofile antistoffer i immunoassay - 1/4

1.237 views 14. oktober 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen presenterer et case om heterofile interferenser i immunoassay.

Heterofile antistoffer i immunoassay - 2/4

1.234 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer ikke-konkurrerende immunoassay med HCG som eksempel.

Heterofile antistoffer i immunoassay -3/4

1.331 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer hva en bioingeniør kan gjøre for å avklare om det er heterofile antistoffer i en prøve.

Heterofile antistoffer i immunoassay - 4/4

1.013 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 4 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer hvilke krav bioingeniører bør stille til leverandør av apparat.