Praksisveilederens rolle i kunnskapsbasert praksis

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

Gro Jamtvedt forteller om hva kunnskapsbasert praksis er og hvor viktig praksisundervisningen er for å lære studentene om kunnskapsbasert praksis. Praksisveilederne er viktige rollemodeller i denne sammenhengen.