HV - Helsevitenskap

Ødemprofylakse - arm i oppheng

164 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv samlet bevegelse av fingre

228 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv samlet bevegelse av PIP- og DIP-leddene

218 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv samlet bevegelse av MCP-leddene

214 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av PIP-ledd

141 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av MCP-leddet i tommelen

284 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av IP-leddet i tommel

282 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Prostatakreft 1

131 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og klassifisering av prostatakreft

Prostatakreft 3

112 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i prognose og seneffekter ved prostatakreft

Prostatakreft 2

133 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i risikogrupper og behandling av prostatakreft

Behandling av kreft

130 views 10. mars 2023

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom

Generelt om kreft

126 views 10. mars 2023

Kreft er ikke èn sykdom, man et samlebegrep om mange sykdommer. Her gis en introduksjon til kreft, inkludert noen sentrale begreper