Hva er forskningsetikk?

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.