Hvordan forbereder jeg meg på å ta i mot studenter?

Praksislærere forteller om hva de forbereder før de tar i mot studenter til praksisperioder.