Hvordan kan vi styrke barnevernets arbeid med vold og overgrep?

Lanseringseminar for rapport som tar for seg hvordan barnevernets arbeid med vold og overgrep kan styrkes.