Tagget med barnevern

Levekår og livskvalitet

196 views 25. mai 2022

Direktør Guro Ødegård forteller om forskningen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Skriveprosessen i følge Jan Storø

879 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

3.454 views 9. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

3.009 views 5. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.