Hvordan smittestoff sprer seg

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan mikroorganismer enkelt sprer seg i et rom