Hvordan smittestoff sprer seg til nye personer

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan smittestoff sprer seg til nye personer.