Intro til tale- og debatteknikk

Video 2 av 2. Christian Hemmestad Bjerke fra NSOs kursgruppe presenterer tale- og debatteknikk og ethos, pathos og logos.