Kjønn og seksualitetsmangfold

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Helsesøster Ingun Wik snakker om hvordan fagpersonell kan bli trygge på temaet kjønn og seksualmangfold i møte med barn og unge.