Klinisk observasjon - Respirasjonsfrekvens

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.