Klinisk observasjon - Saturasjonsmåling

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.