Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?