Kritisk vurdering med sjekklister

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

Det er utviklet forskjellige typer sjekklister som støtte til kritisk vurdering av forskningsartikler. Her hører du Kari Annette Os fortelle litt generelt om hva det er slike lister hjelper deg med å se etter.