LæreVerkSted

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.