Lansering av forskningsrapport (kort)

Lansering av forskningsrapporten Scandinavian integration policies for refugees

Nordisk Ministerråd og NIBR inviterer 9.mai 2022 til lansering av forskningsrapporten «Scandinavian integration policies for refugees: A comparative analysis of qualification and labour market integration outcomes».

Rapporten er en oppfølgende studie til 2019-rapporten «Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes». Denne oppfølgende studien gir unik og oppdatert kunnskap om hvordan det går med flyktninger i de skandinaviske arbeidsmarkedene på lengre sikt, og ikke minst, en første analyse av hvordan det har gått med flyktningene som kom under flyktningetilstrømningen i 2015.