SAMSVAR: Uinteressert ungdom eller vanskelige voksne?

Publisert 2017

Ungdom blir gjerne sett på som en ”vanskelig” gruppe å samarbeide med, men de har en lovfestet rett til å tas med på råd i saker og planer som angår dem. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Er det egentlig ungdommen det er noe galt med – eller er det de voksnes spørsmål som er feil? Hvordan går man frem for å finne ut hva slags by og samfunn ungdom ønsker seg? Og er det verdt bryet?

Her er innlegg fra forskere og samfunnsengasjerte aktører som har fersk erfaring fra arbeid med ungdom og medvirkning. Det utforskes nye metoder for innhenting av innspill fra unge mennesker, og ser nærmere på motiveringen for å gi ungdom større mulighet til å være med å forme byen og samfunnet rundt seg.

Ordstyrer
Guro Ødegård fra Nova introduserer seminaret
Innlegg
  1. Aina Landsverk Hagen, forsker ved AFI: Ungdom kan byen sin - og er en uutnyttet ressurs,
  2. Habib R. Tahir, seksjonsleder i Grorud bydel: Stemningsrapport fra Grorud - Ung medvirkning underveis,
  3. Stian Lid forsker ved NIBR: Hvilken rolle spiller ungdomsmedvirkning i forebygging av ekstremisme?
Kommentatorer
  • Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eierskap, Oslo kommune
  • Truls Melsbø Aarseth, prosjektleder for UngMed
Panelsamtale