Legge til bok i pensumlista

I denne videoen ser du steg for steg hvordan du søker opp og legger til en bok i pensumlista i Leganto.

Videoen er uten lyd.