Tagget med for ansatte

Hvordan dele EndNote-bibliotek?

413 views 2. november 2022

Universitetsbiblioteket går gjennom korleis de, steg for steg, kan dele EndNote-bibliotek når de skal skrive eller arbeide saman. De viser også korleis synkronisering av EndNote-bibliotek fungerer.

Nina Waaler - Hilsen til nye ansatte

352 views 18. juni 2021

Fungerende rektor Nina Waaler ønsker nye ansatte velkommen til OsloMet

Finn fagressurser for DITT fag

965 views 23. mars 2021

Effektiv og opplysande veiledning i korleis du som student eller tilsett kan finne oppdaterte og kvalitetssikra fagressursar som er aktuelle for akkurat ditt fag.

HMS for nyansatte ved OsloMet

817 views 11. februar 2020

Publisert 2020 Informasjon om hva du som nyansatt skal kjenne til innen innen HMS.

Kom i gang med møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

935 views 28. november 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan ditt utvalg kan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public 360, som verktøy for møte og utvalgsadministrasjon. Utvalgssekretærrolle i P360 Få lagt inn ditt utvalg i modulen Hvordan legge til og administrere medlemmer Hvordan opprette møter

Kvalitet i utdanning

505 views 28. oktober 2019

Publisert 2019 Vi tegner og forklarer hvorfor emneevalueringene er så viktige for utviklingen av kvalitet i utdanningene våre på OsloMet.

Økonomi og virksomhetsstyring: Ny som leder med økonomiansvar

503 views 17. september 2019

Publisert 2019 Hva er det nyttig å sette seg inn i som ny leder når det gjelder økonomiområdet? Økonomidirektør Line Haugen i samtale med instituttleder Eirin Sæther.

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

555 views 17. september 2019

Publisert 2019 Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

551 views 17. september 2019

Publisert 2019 Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Strategi og styring

594 views 17. september 2019

Publisert 2019 Hvordan arbeider vi for å nå målene? Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

340 views 21. juni 2019

Publisert 2019 Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.