Lov om forskningsetikk

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.