Lunsjpåfyll: Paneldebatt om Open Access

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Sharing is caring - paneldebatt om Open Access

Hvorfor er Open Access viktig? Og hvor langt har vi kommet i Norge med tanke på Open Access? Med Open Access menes artikler og annet digitalt materiale som gjøres gratis og fritt tilgjengelig på internett. På dette seminaret diskuterte foredragsholderne ulike perspektiver på Open Access, hvilke bremseklosser som hindrer forskerne i å publisere i Open Access-tidsskrifter og knytte Open Access inn i et internasjonalt perspektiv. 

Panelet bestod av Olav Torvund - jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Jørn Wichne Pedersen - leder av SAIH og Pål Magnus Lykkja - universitetsbibliotekar ved UiO.  

Arrangører: SAIH og Lunsjpåfyll (Læringssenter og bibliotek).

Fredag 28. mars, 2014